Lyrics & Translation Theresah – Daddy lumba

Read Time5 Minutes, 12 Seconds

Twi

English

Verse

Sɛ mɛnyi wayɛ a, ɛneɛ na menni ayɛ o

If I don’t thank you, then I’m ungrateful

 

Sɛ mammɔ wo din a, na meyɛ bɔneayɛfoɔ o

If I don’t mention you, I am an ingrate

 

Na sɛ mɛnyi wayɛ a, ɛneɛ na menni ayɛ o

And if I don’t thank you, then I’m ungrateful

 

Obɔneafoɔ ne me, Nana e sɛ mammɔ wo din a

Ingrate is me, Nana if I don’t mention you

 

 

Chorus

Theresa e, Theresa e,  Theresa Abɛberɛsɛ

Theresah.  Theresah    Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah, no one is like you

 

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah   Theresah    Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah , no one is like you

 

 

Verse

Sɛ mɛnyi wayɛ a, ɛneɛ na menni ayɛ o

If I don’t thank you, then I’m ungrateful

 

Sɛ mammɔ wo din a, na meyɛ bɔneayɛfoɔ o

If I don’t mention you, I am an ingrate

 

Na sɛ mɛnyi wayɛ a, ɛneɛ na menni ayɛ o

And if I don’t thank you, then I’m ungrateful

 

Obɔneafoɔ ne me, Nana e sɛ mammɔ wo din a

Ingrate is me if I don’t mention you

 

 

Chorus

Theresa e, Theresa e,  Theresa Abɛberɛsɛ

Theresah.  Theresah    Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah, no one is like you

 

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah   Theresah    Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obaa biaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah , no lady is like you

 

 

Verse

Sɛ Nana te ase deɛ, agyeii, menho nkyere me o

Since Nana is alive, I shall not need

 

Sɛ sukɔm de me a, Nana bɛma me morosa

If I’m thirsty, Nana will serve me Wine

 

Nnipa yɛ adeɛ a, ɔsɛ ayeyie

If one does well, he deserves to be commended

 

Nti a na mebɔ wo din o

That’s why I’m mentioning you

 

Mede dwantoa ma me man Ghana sɛ

I plead with my country Ghana

 

Obiaa ntutu mirika, nkɔ Kumase Bohyɛn, Kotoko residence

All should rush to Kumase Bohyen, Kotoko residence

 

Mo bisa sɛ Maa buronii ba a, yɛfrɛ no Konadu no wo hen

Ask of Maa Buronii’s daughter, called Konadu’s whereabout

 

Na sɛ mo hu Nana a, monse Nana sɛ

And if you find Nana(her) , tell Nana that

 

Charlse se mebɔ no din o, Nana Konadu e meda wase o.

Charles says he appreciates her, Nana Konadu I’m grateful

 

 

Chorus

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah    Theresah.  Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah , no one is like you

 

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah    Theresah,  Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obaa biaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah   Theresah,  no lady is like you

 

 

Verse

Mese sɛ obaa biaa te sɛ no a, Ghana mmeranteɛ nka yɛmmrɛ o

I say, if every lady was like her, Ghanaian guys will not suffer

 

Obodomewuo a oda ahweneɛ mu e, ahwenepa nkasa e

One in a million, quality speaks for itself

 

Sɛ Nana din a merebɔ yi a, bi a na obi annkɔ te aseɛ

Somebody may not get why I’m this appreciative

 

Yiee me se mereka a, agyeii nka adeɛ bɛkyɛ

If I had to say all, it would take the whole day

 

Meto nnwom abɔ ne din sɛ, Konadu wo yi adɔm

I will sing with her name that, Konadu you save nations

 

Nana e wo din ne wo honam sɛ o

Nana your name matches your person

 

Wakɔyi Kojo Fosu oo

You’ve saved Kojo Fosu

 

Sing Chorus…

Verse

Mary Agyekum e, Asante Mampong Dawunii ba

Mary Agyekum   , a native of Asante Mampong Dawu

 

Mary ee me werɛ mfi wo o, mesrɛ adom nhyira ma wo o

Mary , I won’t forget you , I ask for blessings for you

 

Owura Kwasi Awuah, ofiri Nsuta akura bi a yefrɛ no Kyebi

Mr Kwasi Awuah, who’s from a village called Kyebi

 

Na ɔyɛ dampoo krakye ee, papa bi woyɛ maa me nti no a

He was a tax collector, because of how kind you were to me

 

Wo werɛ ho a, wo nnwom nni oo

If you become sad ,then this is for you

 

Charlse Kwabena Bernard, bibinii buronii

Charles Kwabena Bernard, white blackman

 

Wo ne wo yere Akua Agyeiwaa a ofiri Nsuta Oyoko oo

You and your wife Akua Agyeiwaa who’s from Nsuta Oyoko

 

Manhyia mo mmerɛ bi a, ebi a nka ɛkɔm kuu me oo

If I hadn’t met you some time ago, I would’ve starved to death

 

Agyeii agyeii agyeii medofo, mesrɛ adom nhyira ma mo oo

My beloved, I ask for blessings for you

 

Nea mo sɛe wɔ meho biaa no, adomwura mma mo mmɔho oo

All you have spent on me, may God replace it in multiples

 

Owura Kwasi Awuah ee, yie yie yiee Nana ee

Mr Kwasi Awuah, Nana

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ a ɔtɛ sɛ wo o

Theresah , Theresah , no one is like you

 

Charlse Kwabena Ben ee, mesrɛ adom Nyame nhyira ma wo oo

Charles Kwabena Ben ee, I ask God’s blessings for you.

 

Mama Mary Agyekum ee, yie yie yiee Nana ee

Mama Mary Agyekum we, Nana ee

 

 

Chorus

 

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah , Theresah , Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obiaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah, Theresah , no one is like you

 

Theresa e, Theresa e,  Theresa abɛberɛsɛ

Theresah , Theresah , Theresah Abebrese

 

Theresa e, Theresa e, obaa biaa nni hɔ  tɛ sɛ wo o

Theresah, Theresah , no lady is like you

 

Read About – What makes a celebrity or celebrities ?

 

 

Credits:youtube.com

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close